Filmföreningen i Sörmland & Västmanland BLI MEDLEM  KONTAKT
VÄlkommen till...

Filmföreningen! 

Vi arbetar för att stärka filmen i hela Sörmland och Västmanland.

Vilka är ni?

Vi är en ideell förening med syfte att främja filmen i Sörmland och Västmanland. Vi vill se stärkta producenter och visningsplatser samt bidra till en större samverkan mellan olika lokala aktörer.

Bakom föreningen står en grupp filmentusiaster från Västmanland och Sörmland med erfarenheter av att både producera och visa film!

Vad gör ni?

Föreningen kommer inledande att arbeta mycket med upprättandet av kontaktnätverk och sammanhang för dialog mellan filmarbetare, genom fysiska såväl som digitala möten.

På sikt hoppas vi bidra till att lyfta fram intresset som finns för filmen som medium på ett lokalt plan och för att visa på behovet av utveckling på området.

Medlemskap - det kostar inget!

Genom ditt medlemskap i föreningen är du med och hjälper oss synliggöra de som arbetar med film i Sörmland och Västmanland.

Alla som på något sätt är verksamma inom film är välkomna som medlemmar. Amatör eller proffs, filmare eller pedagog, biograf eller produktionsbolag - alla kan bli medlemmar i Filmföreningen! 

Som medlem får du regelbundna utskick om nyheter och information gällande filmen i Sörmland och Västmanland samt erbjudanden till nätverksträffar med andra verksamma i länet.

Du får även tillgång till gruppen “Filmföreningen i Sörmland och Västmanland” på Facebook.

Ett medlemskap kostar 0 kr.

Som medlem kan du också vara med och påverka vad föreningen jobbar med och hur!

Både privatpersoner såväl som organisationer och företag kan vara medlemmar. Vi välkomnar både dig som är hobbyfilmare eller professionellt verksam!

BLI MEDLEM HÄR!

Ändamål och stadgar

Stadgarna är föreningens regler. Nedan kan du läsa vår ändamålsparagraf som förklarar varför föreningen finns till!

“Föreningens ändamål är att i Sörmland och Västmanland:

§4.1. Upprätta ett kontaktnätverk över verksamma personer och organisationer inom produktion och distribution av film.

§4.2. Verka för bildandet av fler regionala och kommunala finansieringskällor till produktion och visning/spridning av film.

§4.3. Arbeta för fler och stärkta visningsplatser.

§4.4. Arbeta för att stärka produktionen av film lokalt.

§4.5. Bygga starkare relationer mellan producenter av film och biografer.

§4.6. Verka för att öka förståelse för den rörliga bilden.

§4.7. Verka för en skolbiogaranti för alla elever i grundskolan och gymnasiet.

§4.8. Öka samverkan gällande satsningar på film lokalt och regionalt.”

LÄS VÅRA STADGAR I SIN HELHET HÄR!